Kiselkursen rusar – handlas som ädelmetall

Priset på kisel, ett av de vanligaste ämnena i jordskorpan, har ökat med 300 procent de senaste två månaderna, rapporterar Bloomberg News. Kisel efterfrågas av aluminium- och elektroniktillverkarna och i förlängningen av bilindustrin. Även solcellsindustrin är en stor marknad för kisel.

Prisrusningen är en följd av att elproduktionen gått ned i Kina, enligt tidningen Le Monde som konstaterar att kisel nu handlar som om det vore en ädelmetall.

Ändå är kisel som sagt ett av de absolut vanligaste grundämnena. Hur kan priset då skjuta i höjden så dramatiskt?

Av samma skäl som gas- och elpriserna klättrat i Europa, skriver tidningen. Kina producerar två tredjedelar av allt kisel som förbrukas i världen, tack vare gruvor och fabriker i västra delen av landet. Men kinesiska myndigheteter har nyligen beslutat att strypa produktionen i kiselraffinaderierna – med 90 procent – för få bukt med vattenbrist i vattenmagasinen och minska energianvändningen och därmed utsläppen av växthusgaser. Det i sin tur leder till att Kina måste öka sin gasimport, vilket driver upp energipriserna i världen.