De ska utveckla elektriskt trucksystem för Kristinebergsgruvan

Foto: ABB

ABB ska tillsammans med Boliden och Epiroc utveckla och demonstrera ett system för elektriska truckar på en testbana i Bolidens Kristinebergsgruva i norra Sverige, som är en underjordsgruva.

Tanken är att utvecklingsprojektet ska möjliggöra tunga transporter med eldrivna batterifordon som förväntas minska koldioxidutsläppen samt även förbättra arbetsmiljön.

Systemet bygger på Epirocs underjordstruck Minetruck MT42 Battery och är anpassat för långa uppfordringsramper. Trucken kommer att ha en strömavtagare som ansluts till en kontaktledning.   

Projektet stöds av den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.