Peter Kihlgren ny ordförande för SKGS

Foto: SKGS

Peter Kihlgren har valts till ny ordförande för basindustrins energisamarbete SKGS.  Peter Kihlgren också vd för Kemira Kemi AB i Helsingborg, som är en del av den finländska kemikoncernen Kemira. I Helsingborg produceras kemikalier bland annat till massa- och pappersindustrin och vattenrening.

– Jag ser fram emot att arbeta för att SKGS ska vara en stark och tydlig röst för den svenska basindustrin i energifrågor. En trygg tillgång på konkurrenskraftigt prissatt fossilfri el en absolut grundförutsättning för att vi ska klara klimatomställningen och jobben, säger Peter Kihlgren i ett pressmeddelande.

SKGS skriver att de kommer att intensifiera arbetet för att säkra framtidens elförsörjning. ”Kortare ledtider för ny elproduktion och elnätsutbyggnaden är centrala frågor för SKGS, liksom att värna den planerbara elproduktionen i södra Sverige”.

– Jag är glad att få samarbeta med Peter Kihlgren. Han tillför värdefulla internationella perspektiv på svensk elförsörjning och konkurrenskraft från insidan av en utlandsägd koncern. Men också dyrköpta erfarenheter från södra Sverige och SE4 som drabbats hårdast av höga elpriser och kapacitetsbristen i elnätet. Vi har ett viktigt arbete framför oss, säger Johan Bruce, verksamhetsansvarig på SKGS.

SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor och är ett samarbete mellan de olika branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Svemin och Jernkontoret.