Europas största aluminiumsmältverk byter ägare

Foto: Liberty Steel

Europas största aluminiumsmältverk -  undantaget smältverk i Ryssland och Island - får amerikansk ägare då American Industrial Partners (AIP) förvärvat en anläggningen i Dunkerque, Frankrike, från brittiska GFG Alliance.

Enligt Aluminium Insider är GFG Alliance dock inte nöjda med avtalet och säger i ett uttalande att de kommer att ta strid mot det. ”AIP har använt sitt lån […] för att ordna ett övertagande av tillgångar för vad som ligger långt under marknadsvärdet. GFG Alliance kommer att försvara sin position och sina intressen kraftfullt”, heter det.

Avtalet har emellertid godkänts av franska tillsynsmyndigheter och följer EU:s regler, noterar AIP. Köpeskillingen kommer att bestämmas vid ett senare tillfälle.

– Den här affären kommer, om den slutförs, att möjliggöra ett positivt resultat för företaget och all personal, kommenterar Bruno Le Maire och Agnes Pannier-Runacher, fransk ekonomi- respektive industriminister i ett gemensamt uttalande.

Ministrarna säger sig ha fått försäkringar från AIP att de kommer att behålla produktionskapaciteten vid anläggningen.