Sandvik flaggar för utmanande 2022

Johanna Norin/TT: Sandvik är först ut bland verkstadsbolagen att rapportera. Arkivbild.

Verkstadsjätten var först ut av storbolagen att rapportera bokslut för 2021. En kraftigt ökad vinst före skatt, nästan 5,3 miljarder kronor för fjärde kvartalet, stigande intäkter och högre orderingång än väntat gladde och aktien stiger på Stockholmsbörsen.

I ett längre perspektiv kvarstår dock en rad utmaningar för Sandvik precis som för hela verkstadssektorn, konstaterar vd:n Stefan Widing.

Det är lite olika aspekter men gällande till exempel logistikbiten har vi trott att det skulle gå över snabbare. Vi ser inte att det ska bli speciellt mycket bättre under första kvartalet. Förhoppningsvis kan det bli bättre i slutet av första halvan av året men det är svårbedömt, säger han till TT.

När det gäller den stigande inflationen är situationen också komplex.

När det gäller kostnadsinflation tror jag att vi kommer se det resten av 2022. Det kommer i vågor, först var det råvarumaterial, frakt och sedan energi. Det är väl inte omöjligt att det sedan blir mer löneinflationsdrivet. Jag tror inte att vi ska räkna med mindre press under det här året.

Det knorras

För Sandvik, som tillverkar allt från utrustning och verktyg till gruv- och anläggningsindustrin till verktyg för metallbearbetning, innebär de stigande råvarupriserna att man har behövt kompensera med egna prisjusteringar.

TT: Hur mycket knorras det i nästa led över att ni behöver höja priserna?

Det knorras alltid men det finns ändå någon ovanligt bred acceptans och förståelse för läget, säger Widing.

Just affärsområdet inom gruv- och verkstadsindustrin har lyft rejält under fjärde kvartalet med en ökad orderingång på 52 procent.

Är svårplanerat

Även inom flygsegmentet, när det gäller tillverkning av bland annat flygplan, ser man en ökad efterfrågan vilket i sin tur är gynnsamt för Sandvik.

Det tog ju tvärstopp när covid kom och var på låga nivåer under drygt ett års tid. Från sommaren och framåt har man dock kommit igång med ökade beställningar även om det är långt ifrån tidigare toppnivåer och vi ser en gradvis återhämtning, säger Stefan Widing.

Vilken utveckling nästa problemområde – själva pandemin – får är av naturliga skäl väldigt svårt att förutspå. Sandviks vd konstaterar dock att bolaget precis som många andra påverkas i hög grad av rekommendationerna kring smittspridning.

Tar man ur ett svenskt perspektiv så är det efter nyår som det har påverkat på ett större sätt. Det är väldig hög sjukfrånvaro och i många fall för att man inte är sjuk själv utan för att man har någon sjuk i familjen, alternativt att man har barn på dagis och dagis måste stänga.

TT: Hur löser ni detta?

Man får planera runt genom att ta in vikariat eller fråga om folk kan jobba extra. Vi har lyckats med detta, men det blir väldigt svårplanerat.