Koppar bryter ned ozonskiktet

Bild: NASAs Earth Observatory/Wikimedia Commons

Ny forskning från universitetet UC Berkeley i USA visar att koppar i jord och havsvatten fungerar som en katalysator för att omvandla organiskt material till både metylbromid och metylklorid, två potenta halogenkolföreningar som bryter ner ozon.

Forskningen är publicerad i tidskriften Nature Communications och där förklarar forskarna varför solljus förvärrar situationen och producerar cirka 10 gånger så mycket av dessa ozonnedbrytande ämnen.

Koppar släpps ut i miljön från fungicider (bekämpningsmedel) och bottenfärger från båtar bland annat.

Enligt forskarteamet bakom studien ger deras resultat svar på ett länge olöst mysterium kring ursprunget till mycket av metylbromiden och metylkloriden i stratosfären.

Sedan klorfluorkolväten som köldmedier fasades ut i världen omkring 1989, har dessa så kallade metylhalider blivit de nya dominerande källorna till ozonnedbrytande brom och klor i stratosfären, enligt studien.