Lagren av industrimetaller har underskattats

Foto: Marcos André/WIkimedia Commons

Lagren av industrimetaller, framför allt aluminium, har ökat kraftigt i fabriker, smältverk och lager under coronapandemin och stora volymer finns inte registrerade på handelsplatser som LME (London Metal Exchange) och har därför underskattats. Officiell data ger därför en skev bild av hur Covid-19-pandemin påverkat sektorn. Det skriver Reuters.

Utbudet av zink, nickel och framför allt aluminium är betydligt högre än vad officiella siffror anger.

Enligt konsultföretaget CRU kommer aluminiumlagren i världen växa till 16 miljoner ton i slutet av året, men bara en bråkdel av den volymen finns registrerade på råvarubörser som LME.

Den mesta lagerhållningen sker i Asien, där investerare kan hitta lönsamma finansieringsavtal för att lagra metallen, som används allmänt inom transport- och byggsektorn.

– Aluminium är ett klassiskt fall. Man kan inte lita på lagerdata, det är bara toppen av isberget, säger analytikern Oliver Nugent till Reuters.

De orapporterade lagren av zink är också stora och beräknas öka med 44 procent till 890 000 ton fram till slutet av juni, enligt CRU. Det är betydligt mer än rapporterade volymer, som ligger på drygt 200 000 ton i dagsläget.