Järnmalmspriset steg med 11 procent i maj

Foto: Boliden

Stigande metallpriser till följd av marknadens förväntning på en återhämtning av ekonomin, där bland annat järnmalmspriset steg med elva procent - det sammanfattar metallprisernas utveckling i maj, som sammanställts i en rapport från SGU.

Under maj månad steg de vanligaste metallpriserna; ädelmetaller, basmetaller och järnmalm. Endast priset på palladium sjönk, med en procent.  Orsaken står att finna i marknadens hopp om en global återhämtning av ekonomin. Mest steg priset på rodium med 20 procent. Bakgrunden till rodiumprisets ökning är svårbedömt. Det kan vara en rekyl från tidigare fallande priser eller att utbudet minskat mer än efterfrågan i en tid som präglats av avstängningar runt om i världen.  Priset på silver steg med 18 procent under månaden. Såväl utbudet som industriell efterfrågan på silver har minskat, men istället har efterfrågan på silver som finansiell värdesäkring ökat. 

Priset på järnmalm steg med elva procent till följd av att den kinesiska efterfrågan ökat igen, enligt SGU.