Guldpriset det högsta på nästan ett decennium

Foto: PHGCOM/Wikimedia Commons

Guldpriset nådde över den symboliska gränsen 1800 dollar per uns på onsdagen. Det innebär att guldpriset nu är det högsta sedan 2011. Enligt nyhetsbyrån RFI är bakgrunden till prisrallyt att guld nu mer än någonsin ses som en tillflyktsinvestering i en period präglad av stor osäkerhet.

I början av juni, när överraskande positiva siffror offentliggjordes om sysselsättningen i USA, sjönk guldpriset. Men nedgången var bara tillfällig. När orosmolnen kring ekonomin och Covid-19-pandemin hopade sig igen, rakade guldpriset i höjden.

Så kallade ETF-investeringsfonder har investerat massivt i guld den senaste tiden. Bara i juni satte dessa fonder sprätt på 6 miljarder dollar för att köpa guld, enligt World Gold Council. ETF-fonderna har nu fyllts på nästan lika mycket som under finanskrisen 2009. Samtidigt fyller vissa centralbanker, som Turkiets, också på sina lager av guld. Med 662 ton guld i sina kassavalv placerar sig Turkiets centralbank som en av de tio centralbankerna med mest välfyllda guldreserver. I turkiska lira har guldpriset tredubblats de senaste tre åren.

Men det rusande guldpriset har inget med inflation att göra, enligt RFI. Det är de mer och mer negativa realräntorna som driver upp guldpriset.

Inflationen är begränsad till kapitalmarknaderna och är nästan obefintlig i den reala ekonomin och på arbetsmarknaden, och motverkar inte längre räntesänkningar, enligt experten Didier Julienne som RFI talat med. Ytterligare räntesänkningar är att vänta, om de negativa ekonomiska effekterna av Covid-19 permanentas. En finansiell spiral som logiskt borde få guldpriset att klättra över 2 000 dollar per uns på kort sikt, enligt honom.