SSAB går med i nätverket Dimecc Intelligent Industry Ecosystem

Foto: Intelligent Industry

Intelligent Industry är ett nytt innovativt ekosystem som för samman ledande finländska aktörer inom tillverkningsindustrin med leverantörer av digitala lösningar. SSAB är med i nätverket för att utveckla sina rutiner för informationsdelning i värdekedjan och ta del av motsvarande internationella initiativ.

‒ Huvudsyftet med vårt medlemskap i Intelligent Industry Ecosystem är att tillsammans med andra medlemmar i nätverket bedriva pilotprojekt inom digital informationsförmedling mellan företag. Samtidigt är vi med och planerar rutiner för informationsförmedling på internationell nivå, berättar Niko Korte, Senior Manager, Digital Business Development på SSAB, i ett pressmeddelande.

‒ I framtiden skapas kundvärde inte bara med fysiska produkter utan också med tillhörande digitala tjänster.  SSAB levererar med andra ord allt mer information utöver själva stålet. De här lösningarna kan vi bara utveckla tillsammans med andra aktörer i värdekedjan. Medlemskap som t.ex. Intelligent Industry ekosystem är en del av SSABs SmartSteel-koncept, fortsätter Niko Korte.

DIMECC är en innovationsplattform som förenar kompetenser från forskning och industri för digitalisering av finsk industri.

Intelligent Industry är ett nytt visionärt ekosystem som samlar ihop ledande maskintillverkare och leverantörer av digitala lösningar.  Intelligent Industry -ekosystemets syftet är att leda vägen mot en ny era av nätverk värdekedjor där människor, produkter, apparater och tjänster såväl som produktionssystem och samfund är sömlöst anslutna till varandra. Nyckelaktörer i det nya ekosystemet är Cargotec, Fastems, HT Laser, Konecranes, Nokia, Ponsse, Prima Power, Raute, SSAB och Tieto.

Tanken med smarta stål eller SSAB SmartSteel är att data och instruktioner för varje enskilt stycke stål alltid ska vara tillgängliga på det ställe där stålstycket hanteras. Alla delar av produktionskedjan ska kunna utnyttja och bygga vidare på informationen. Det ska effektivisera kundernas produktionsprocess och deras hantering av leveranskedjan, samtidigt som det skapar en grund för både återvinnings- och plattformsekonomi.