Energibolagens ”Kolbubbla” hotar att brisera

Fossilbränslelagren har länge varit ett säkert finansiellt engagemang. Ny forskning visar dock på att drivkraften bakom tekniska förändringar i den globala kraft- och transportsektorn kommer att leda till en dramatisk nedgång i efterfrågan på fossila bränslen inom en snar framtid. Foto: Creative Commons, kredit: stafichukanatoly

Ny forskning visar att den fossila bränsleindustrins fortlöpande nedgång leder till djupa ekonomiska och geopolitiska konsekvenser.

Om vi ska nå klimatmålen kan vi bara utnyttja en fjärdedel av det fossila bränslet på jorden. Trots detta investerar energibolagen miljarder dollar i att söka efter nya oljeresurser. Företagen har skapat en ”kolbubbla” som hotar att spricka menar forskare. Följden kan bli en ny ekonomisk kris.

Vetenskapliga makroekonomiska simuleringar visar att taktiska tekniska förändringar i energieffektivitet och ökning förnybar energi kommer sannolikt att leda till en plötslig minskning av efterfrågan på fossila bränslen, vilket potentiellt kan leda till en global finansiell kris.

Forskare och experter kräver därför en "noggrant hanterad" övergång till lägre koldioxidinvesteringar och – strategier för att kunna dämpa verkningarna av en hotande "kolbubbla".

Studien indikerar att detta kommer att hända oavsett dagens tydliga marknadssäkerhet eller stora nationernas klimatpolitiska åtgärder - eller brist på sådana.

Detaljerad simulering producerad av ett internationellt team av ekonomer och politiska experter visar att efterfrågan har potential att lämna stora reserver av fossila bränslen som "strandade tillgångar", när de förväntas växla från högvärdiga till mindre värdefulla resurser någon gång före 2035.

Ett så kraftig prisfall ifråga om fossila bränslen skulle kunna orsaka en stor "kolbubbla", som får långsiktiga investeringar att bryta samman, som i sin tur skapar en ekonomisk kris liknande den, som drabbade världen 2007.

Forskningsresultatet, som har utarbetats av forskare vid Cambridge University, i Storbritannien, Radboud University (NL), Open University (UK), i Macao University och Cambridge Econometrics, har publicerats i tidskriften Nature Climate Change.

Forskarna betonar att det kommer att finnas tydliga ekonomiska vinnare och förlorare som en konsekvens.

Japan, Kina och många EU-länder förlitar sig för närvarande på högkostnadseffektiv fossil bränsleimport för att möta sitt energibehov. De märker att de nationella utgifterna sjunker till följd av noga övertänkta investeringar i teknik med låga koldioxidutsläpp samtidigt som bruttonationalprodukten och sysselsättningen i hållbara industrier ökar.

Stora kolexportörer med relativt höga produktionskostnader, såsom Kanada, USA och Ryssland, kommer att uppleva, säger forskarna, att deras inhemska fossila bränsleindustrier faller ihop.

 Forskarna varnar för att dessa länders förluster kommer att öka dramatiskt om deras nuvarande regeringar fortsätter att försumma förnybar energi till förmån för kolintensiva ekonomier.

Forskarna genomförde upprepade simuleringar för att kunna mäta resultaten av många sammanhängande globala ekonomiska och miljömässiga förändring. Det är första gången som utvecklingen av koldioxidsnål teknik har kartlagts och jämförts med historisk data och införlivats i en "integrerad bedömningsmodell".

- Hittills har observatörerna uppmärksammat de klimatpolitiska sannolika effekterna, men inte på den pågående och effektivt oåterkalleliga tekniska övergången, säger dr Jean-François Mercure, som är studiens huvudförfattare och verksam vid Cambridge University Center for Environment, Energy and Natural Resource Governance (C-EENRG) och Radboud University.

- Enskilda länder kan inte undvika sakläget genom att ignorera Parisavtalet eller begrava sina huvuden i kol- och tjärsand, säger forskaren Jorge Viñuales.

En av de mest alarmerande ekonomiska möjligheterna som föreslås av studien kommer dock plötsligt att driva på klimatpolitiken - ett scenario med två grader - kombinerat med minskningar av efterfrågan på fossila bränslen men med fortsatta produktionsnivåer.

- Om vi ska kunna desarmera denna tidsbomb i den globala ekonomin måste vi agera snabbt men försiktigt, säger Hector Pollitt, medförfattare till studien vid Cambridge Econometrics och C-EENRG.

​​​​​​​- Kolbubblan måste punkteras innan den blir för stor, men det parallella framåtskridandet måste också hanteras noggrant.

OPEC-länderna kommer att vara de enda som kan producera fossila bränslen till låga kostnader, medan exportörer som USA och Kanada kommer inte att kunna tävla på samma villkor.

Baserat på banbrytande modelleringstekniker visar forskare från Radboud University, Cambridge University (C-EENRG), Cambridge Econometrics, The Open University (UK) och University of Macau att förbrukningen av fossila bränslen kommer att sakta ner eller minska i nära framtid, till följd av pågående tekniska förändringar, som potentiellt tilltar på grund av den nya klimatpolitiken.

Denna övergång kommer att resultera i tydliga vinnare, importörer som Kina och EU, och förlorare, exportörer som Ryssland, USA eller Kanada, vilket kunde observeras när deras fossila bränsleindustrier höll på att stängas helt.

Om dessa länder behåller sina investerings- och produktionsnivåer trots minskad efterfrågan, kan den globala förmögenhetsförlusten bli enorm.

Flera stora ekonomier är starkt beroende av produktion och export av fossila bränslen. Priset på fossila bränslekoncernaktier beräknas utgående från antagandet att alla fossila bränsleserver kommer att förbrukas.

Forskarna har nu upptäckt att den löpande tekniska förändringen i sig och även den nya klimatpolitiken minskar redan den globala efterfrågeökningen för fossila bränslen, vilket kan kunna nå toppen inom en snar framtid.

Ny klimatpolitik skulle bara förvärra effekterna. Fortsatt investering i fossila bränslen skapar därför en farlig "kolbubbla" som kan spricka med enorma ekonomiska och geopolitiska konsekvenser till följd.

Källa: Nature Climate Change.