LTU ny huvudman för Bergsskolan

Från och med höstterminen 2012 blir Luleå Tekniska Universitet ny huvudman för Bergsskolan. Bergsskolan är en högskola i Filipstad, Värmland med ingenjörsprogram inom metall-, berg- och anläggningsteknik. Syftet med att göra LTU till huvudman är bland annat att utveckla utbildningarnas innehåll, säkra kvalitén samt ge LTU:s utbildningar en bredare rekryteringsbas.

- Genom att Bergsskolan finns i Mellansverige så ökar det möjligheterna för oss att rekrytera nya studenter troligtvis även från södra Sverige, vilket är viktigt för oss när ungdomskullarna så småningom minskar i storlek, säger Ulla Grönlund, prefekt och chef för Institutionen samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska Universitet, i ett pressmeddelande.