Jernkontoret välkomnar analys från EU-kommissionen  

Foto: Jernkontoret

Politik och lagstiftning ska inte välja teknik, menar Jernkontoret som välkomnar EU-kommissionens nyligen publicerade analys, "En ren jord åt alla - En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi". Den är enligt Jernkontoret en bra utgångspunkt för fortsatt dialog om hur klimat- och industripolitik kan kombineras på ett effektivt sätt.

– Det finns inte en enskild lösning för att minska utsläppen, en strategi för att långsiktigt nå klimatmålen måste bygga på att alla åtgärder är möjliga och välkomna. En politik för att lösa klimatutmaningen måste därför undvika att diktera lösningar och snarare ge förutsättningar för just nya lösningar, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

Svensk stålindustri stödjer kommissionens val att inte föreslå en revidering av 2030-målen, framhåller Jernkontoret och påpekar att de lagstiftningar som följer av målen är nyligen beslutade och håller redan på att implementeras.

”De lågt hängande frukterna är redan plockade inom stålindustrin och för att komma vidare krävs samverkan med den globala klimatpåverkan i fokus. För Sverige är tillgång till fossilfri el en grund för flera åtgärder och ett avsevärt ökat behov av el har också kommissionen identifierat”, skriver Jernkontoret.

– Effektiva industriprocesser kräver stabil leverans av el vilket ställer höga krav på både produktionskapacitet och infrastruktur, säger Helén Axelsson.