Gruvprotester lamslår Perus kopparproduktion

Las Bambas koppargruva. Foto: Ondando/Wikimedia Commons

Protester mot gruvbrytning i Peru lamslår en av landets viktigaste exportsektorer. Cirka 400 miljoner dollar i exportvärde för koppar producerad vid några av landets största gruvor uppskattas ha frysts inne på grund av protesterna. Det rapporterar Reuters.

Peru är världens andra största kopparproducent. Protesterna har även hindrat leveranser från att nå fram till gruvorna under nära tre veckor, enligt hamnoperatören Tisur.

– Fyra koppargruvor […] har inte kunnat skeppa sitt kopparkoncentrat från Matarani till destinationer i Asien och Europa sedan den 18 juli, säger Gabriel Monge, chef för hamnoperatören Tisur till Reuters.

Invånare i Perus södra kopparbälte har ockuperat vägar och järnvägar för att protestera mot att regeringen beviljat bygglov till kopparföretaget Copper Corps Tia Maria-projekt, ett projekt värt 1,4 miljarder dollar som har försenats nästan ett decennium på grund av motstånd från lokalbefolkningen.

De fyra gruvorna har trots protesterna fortsatt produktionen och lägger den på lager för att transportera den vidare vid senare tillfälle, enligt Reuters.