Så stödjer EU ansvarfulla inköp av mineraler

Foto: Corentin Béchade/Wikimedia Commons

Due Diligence Ready! heter ett nytt initiativ från EU-kommissionen som utvecklats för att stödja ansvarsfulla inköp av mineraler och metaller. Initiativet planeras dra igång den 20 november 2019. Målgruppen är små och medelstora företag vars inköpskedja omfattar mineraler och metaller med särskilt fokus på tenn, tantal, volfram och guld, för att hjälpa dem att säkerställa ansvarsfulla inköp.

Due Diligence Ready!, som är en onlineportal, har tagits fram för att göra enklare att leva upp till den nya EU-förordningen om konfliktmineraler, som träder i kraft den 1 januari 2021. Förordningen innehåller krav på försörjningskedjor för importörer av tenn, tantal, volfram och guld.

Due Diligence Ready! kommer att finnas tillgängligt på sju språk och innehåller information och utbildningsmaterial liksom en verktygslåda för att underlätta kontrollen av inköp.