Här kryllar berget av sällsynta jordartsmetaller

Karta: Greenland Minerals

Kvanefjeld på Grönland har potential att bli den största gruvan för sällsynta jordartsmetaller i västvärlden, enligt australiska Greenland Minerals som äger projektet. Häromdagen meddelade företaget att man planerar att investera åtta miljoner australiska dollar i projektet, som när det står färdigt ska omfatta en gruva, en anrikningsanläggning och ett raffinaderi.

Kvanefjeld ligger i södra Grönland och hittills har 1 miljard ton mineralresurser identifierats i två zoner. Malmreserven uppskattas till 108 miljoner ton, med en initial gruvlivslängd på 37 år. Här kan en av världens största fyndigheter av magnetiska metaller, som neodym, praseodym, dysprosium och terbium, finnas.

Malmtypen som rymmer de sällsynta jordartsmetallerna, liksom uran och zink, kallas Iujavrit.

Enligt Greenland Minerals kan mineralerna utvinnas på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.