Avloppsvattenläcka hos Sotkamo Silver

Karta: Sotkamo Silver

Sotkamo Silver rapporterar att de haft en avloppsvattenläcka i sin silvergruva i Finland orsakad av en brusten rörledning. Det i sin tur berodde på ett konstruktionsfel.

Detta medförde att avloppsvattnet flödade in i den närliggande våtmarken mellan anrikningsverket och sidobergområdet inom gruvlicensområdet. Bolaget upptäckte förhöjda halter av kväve, sulfat, zink, nickel och kadmium i miljöprovtagningen i ett dike inne på området. I sjön Pieni Tipasjärvi kunde man dock inte upptäcka höjda halter av dessa ämnen.

Den lokala företagsledningen informerade NTM-centralen den 19 juni 2019. Efter mottagandet av meddelandet noterade NTM-centralen emellertid att NTM-centralen kräver att anmälningar i framtiden ska lämnas in omedelbart efter liknande situationer upptäcks.

Sotkamo Silver har nu vidtagit flera åtgärder för att liknande situationer inte ska uppstå.

– Jag beklagar ärligt denna incident. Som NTM-centralen uttalade offentligt äventyrade inte fallen gruvans miljöövervakning och läckan var inte en stor överträdelse. Vi har fått en alvarlig lärdom av detta. Liknande myndighetsmeddelanden kommer omedelbart att göras om behovet uppstår, säger Timo Lindborg, koncernchef.