LKAB uppgraderar vattenreningsanläggning

Foto: Robert McLassus/Wikimedia Commons

Företaget Vinab meddelar att de tillsammans med Alteco Systems fått uppdraget uppgradera två av vattenreningsanläggningarna vid LKAB:s processanläggning i Vitåfors.

Uppdraget syftar till att optimera reningskapaciteten och förbättra arbetsmiljön på befintliga förtjockare vid anrikningsverket. Förtjockarna kommer att genomgå en omfattande modernisering där all befintlig processutrustning kommer att ersättas.

- Uppdraget är en milstolpe för oss och är också en direkt följd av vårt strategiska samarbete med VINAB. Vi har med denna konstellation öppnat för ytterligare potentiella ordrar framöver, säger Isak Vikman, VD på Alteco System, i pressmeddelandet.