Björneborg Steel investerar för framtiden

Foto: Björneborg Steel

Björneborg Steel investerar 25 miljoner kronor i en långhålsborrmaskin.

- Med denna strategiska investering kommer vi stärka vår marknadsposition framförallt inom det marina segmentet och olja och gas segmentet men även inom andra områden, säger vd Leif Rosén, i ett pressmeddelande.

Enligt tidplanen ska maskinen vara i drift under våren 2020.

- För våra produkter är långhålsborrning upp till 24 meters längd en trång sektor i Europa idag. Vi kommer nu att få ett effektivare produktionsflöde och kunna korta och framförallt stabilisera ledtider till våra kunder, säger Rosén.

Investeringen innebär att företaget tillsammans med sina underleverantörer säkrar upp tillräcklig kapacitet för den framtida utvecklingen, enligt Nya Kristinehamns-Posten.

 De omfattande borrningsoperationerna ger också avsevärda spånmängder som direkt kan återvinnas och smältas om i eget stålverk vilket ger både ett högkvalitativt skrot samt färre transporter.