Kopparprisets nedgång tecken på global lågkonjunktur

Foto: GretM45/Wikimedia Commons

Kopparpriset har sjunkit med 13 procent i år, från sin högsta notering som uppmättes i april. Priset är nu nere på det lägsta sedan 2017.

Känt som kanariefågeln i kolgruvan tros kopparpriset spegla de första tecknen på upp- och nedgångar i den globala ekonomin. Om kopparpriset sjunker mycket kan det alltså betyda att en lågkonjunktur står för dörren i världens största ekonomier. Även priserna på bly, nickel, tenn och zink har de senaste dagarna fallit på Londonbörsen LME, medan aluminiumpriset ökat.

Särskilt anmärkningsvärt är också att elbilsförsäljningen den senaste tiden sjunkit i världen - vilket är första gången i modern tid, enligt Bloomberg News. Det sår tvivel kring en av de få ljuspunkterna när det gäller efterfrågan på metaller generellt.

Källa: Bloomberg News