Ny mineral upptäckt och namngiven

Foto: GIA

Amerikanska GIA (Gemological Institute of America) har bekräftat upptäckten av en ny mineral, johnkoivulaite, uppkallad efter mikroskopisten och GIA-forskaren John Koivula.

Stenen hittades i Myanmar av en lokal gemmolog och har godkänts av International Mineralogical Association som en ny mineraltyp. Den kommer att presenteras på en geologkonferens i Phoenix, USA, i slutet av september.

Johnkoivulaite har en hexagonal kristallstruktur som liknar beryllium och liknande metaller ur berylliumgruppen, såsom pezzottait.

Mineralen är särskilt unik på grund av sin starka pleokroism (optisk egenskap att anta olika färger beroende på vinkel), som djupviolett till nästan färglös när den observeras med polariserat ljus.