Tysklands kolförbrukning fortsätter att sjunka

Foto: Arnold Paul/Wikimedia Commons

Stenkol och bituminöst kol producerade 50% mindre energi än förnybara energikällor i Tyskland under de första tre kvartalen 2019, enligt en ny rapport från Center for Solar Energy and Hydrogen Research Baden-Württemberg (ZSW) och den tyska organisationen för energi- och vattenhantering (BDEW).

Enligt rapporten genererade kol 125 miljarder kWh, vilket kan jämföras med de 171,1 miljarder kWh som producerades under samma period förra året. Sol, vind och andra förnybara källor stod för cirka 183 miljarder kWh el mellan första och tredje kvartalet 2019, vilket täckte 42,9 procent av bruttoelförbrukningen i landet och representerade en ökning med 5 procent under samma period förra året.

Tyskland har satt som mål att få bort all koleldad kraftproduktion före 2038.