Peru gläntar på dörren för omstritt gruvprojekt

Karta: again-Erick/Wikimedia Commons

Perus regering har enligt uppgift till Reuters gett grönt ljus till ett mycket omstritt koppargruvprojekt, Tia Maria, i landets södra Islay-provinsen. 1,4-miljarderdollarprojektet, som ägs av gruvbolaget Southern Coppers, har kapacitet att producera 120 000 ton koppar per år, vilket märkbart skulle stärka hela landets ekonomi.

Men Tia Maria är mycket kontroversiellt och lokalbefolkningen har i många år protesterat mot gruvan, ibland våldsamt genom att blockera vägar. Motståndarna argumenterar att gruvdrift kommer omöjliggöra jordbruk, då de menar att en gruva skulle förgifta vatten och mark så att markerna blir obrukbara. Miljökonsekvensbeskrivningar har avfärdats som bristfälliga.

Enligt Perus regering måste de ”rätta sociala och miljömässiga förhållandena” vara uppfyllda för att projektet ska drivas vidare.

 Till Reuters säger Perus premiärminister Vicente Zeballo:

– Men vi bekräftar också att vår regering inte kommer att genomföra gruvprojektet Tía Maria om det inte finns miljö- och sociala förutsättningar för dess utveckling.

Tia Maria har legat på planeringsbordet i nästan ett decennium och 2015 gav Southern Coppers helt upp planerna på att driva projektet vidare.