Fler kvinnor i gruvindustrin utmanar machokultur

Lisa Ringblom, doktor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, har undersökt jämställdhetsarbetet i den svenska gruvindustrins arbetsorganisationer. Foto: Åsa Stubbfält

Andelen kvinnor som arbetar i gruvorna ökar stadigt, samtidigt som mycket tyder på att en machokultur till viss del fortfarande lever kvar. Lisa Ringblom, doktor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, har undersökt jämställdhetsarbetet i den svenska gruvindustrins arbetsorganisationer.

Från 1980- talet fram till 2005 ökade andelen kvinnor i gruvarbete i Sverige långsamt, från cirka tre till sex procent. Från och med 2005 har kvinnors deltagande dock ökat i snabbare takt och 2018 bestod gruvarbetarkollektivet av 17 procent kvinnor (SGU 2019).

– Det finns en dubbelhet i gruvorganisationerna. Å ena sidan är gruvföretagen moderna high tech-organsiationer med världsledande teknologi och jämställdhet högt på agendan, å andra sidan är organisationerna än idag dominerade av män. Men vi ser att det är en förändring på gång. Bilden av gruvan som en arbetsplats endast för män är inte självklar längre, säger Lisa Ringblom, doktor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, i ett pressmeddelande.

Lisa Ringblom har doktorerat i arbetsvetenskap och hennes avhandling handlar om kön och jämställdhetsarbete i den svenska gruvindustrins arbetsorganisationer. Hon har intervjuat gruvarbetare och personalchefer från flera olika gruvföretag i Sverige samt genomfört en rad arbetsplatsbesök.

Något som visade sig vara karaktäristiskt för arbetet under jord var den hårda jargongen. Av gruvarbetarna själva beskrivs den som ”rå men hjärtlig”, att det är ”högt i tak” och en ”familjär stämning”. Men enligt Lisa Ringblom kan jargongen också användas för att exkludera, ge uttryck för sexism och vara direkt fientlig, till exempel mot kvinnor.