Arcelor Mittal storsatsar på att minska utsläppen

Foto: Arcelor Mittal

Ståljätten Arcelor Mittal har sjösatt ett program med en budget på 100 miljoner euro avsett att minska utsläppen från sina anläggningar. Programmet sträcker sig fram till 2023.

Man kommer att börja med ett nytt system för stoftavskiljning på stålverket i Fos-sur-Mer i Frankrike som ska vara klart 2021.  Detta till en kostnad av 20 miljoner euro.

Stoftutsläppen beräknas minska med 15 procent i anläggningen. Allt stoft som samlas in återvinns, enligt Arcelor Mittal.

100-miljonersprogrammet är en uppföljning av ett tidigare program med en lika stor budget.  Enligt ståljätten släpper man i dag ut hälften så mycket stoft och svaveldioxid som för tio år sedan och 70 procent mindre dioxiner.

Källa: L’Usine Nouvelle