Nordisk Bergteknik förvärvar Bohus Bergsprängning

Foto: Nordisk Bergteknik

Koncernen Nordisk Bergteknik har förvärvat bergsprängningsföretaget Bohus Bergsprängning i Hedekas, norr om Uddevalla.

Bohus Bergsprängning grundades 1990, har huvudkontoret i Hedekas och verksamheten omsätter totalt cirka 120 miljoner kronor.

– Vi är mycket glada över möjligheten att förvärva Bohus Bergsprängning. Det är ett välskött bolag med lång historik, stabil finansiell utveckling och en mycket kompetent ledning med kvalificerade yrkesarbetare, säger Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik.

– Vi har de senaste åren sett att våra verksamheter kompletterar varandra mycket väl. Med förvärvet fortsätter vi strategin att vara en heltäckande leverantör som kan erbjuda professionella tjänster inom hela området för berghantering och grundläggning. Vi kan dessutom göra det på en bredare geografisk bas än tidigare och stärker väsentligt vår närvaro i Västsverige, säger Andreas.

 Bohus Bergsprängning kommer att ingå i koncernen Nordisk Bergteknik som ett helägt dotterbolag från och med den 1 januari 2020.