Igrene utser ny vd

Siljansringen, som bildades för ca 377 miljoner år sedan, är det största kända meteoritnedslaget i Europa. Nedslagskratrar kan utgöra reservoarer för olja och gas och flera av världens stora olje- och gasfält finns i anslutning till sådana, enligt Igrene. Karta: Igrene

   Inför AB Igrenes start av produktion av naturgas i Siljansringen i Dalarna anställer bolaget som ny vd Per Ahlenbäck , med bl. internationell erfarenhet från gas- och oljeutvinning.

Per Ahlenbäck (62) börjar sin tjänst som VD den 2 januari 2020. Per har examen som metallurg från Bergsskolan i Filipstad. Han har även utbildning från Shell International Petrolium i Holland inom olja och gas och har varit verksam som borrningsledare inom Shell. Per har dessutom drygt 30 års erfarenhet från ledande befattningar inom verkstadsindustrin, främst inom gjutning och metallbe-arbetning, och har framgångsrikt lett flera större projekt med industriella etableringar inom Europa.

-   AB Igrene har nu fått in en mycket erfaren resurs som vd med uppdrag att genomföra nästa fas i bolagets utveckling och då även en person som är starkt förankrad i det lokala samhället. Genom denna nya resurs och medlemmarna i nätverket så har vi en mycket stor kompetens i bolaget, säger Lars Svensson, avgående vd.

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna med fokus på gas.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.