Ny teknik separerar tungmetaller från vatten

Foto: Ragn-Sells

Innovationsbolaget Chromaforas teknik för att selektivt ta ut tungmetaller ur vatten från deponier har för första gången satts in i full skala vid miljöföretaget Ragn-Sells deponi-anläggning i Fagerliden i Robertsfors kommun. Genom att fånga tungmetallerna på molekylnivå renas vattnet från föroreningar.

– Vi är glada att kunna visa marknaden att vår teknik fungerar i industriell skala. Eftersom vi kan fånga enskilda molekyler blir det behandlade vattnet rent och vi får ett koncentrat som innehåller potentiella framtida resurser, till exempel zink., säger Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef på Ragn-Sells och styrelseordförande i Chromafora, i ett pressmeddelande.

 

Tekniken, som kallas SELMEXT (Selective Metal Extraction) används i kombination med filtrering för att fånga in specifika molekyler ur vattnet. På anläggningen i Fagerliden har Chromaforas metod kunnat sänka halterna av zink med minst 80 procent. Efter pilotprojektet har systemet justerats och byggts ut och fungerar nu i full skala, enligt Ragn-Sells.

 

– Traditionella metoder för att rena vattenflöden vid deponier och gruvor är urskillningslösa och skapar nya avfallsströmmar som måste tas om hand. Vår innovativa lösning fångar precis de ämnen vi siktar på, vilket minskar mängden avfall men också gör dessa möjliga att återvinna i framtiden, säger Anders Kihl.

 

De tillstånd som krävs för att driva exempelvis deponier eller gruvbrytning ställer krav på reningen av vattenflöden. Därför har tungmetaller generellt utgjort ett problem för ägaren. Den bärande tanken bakom SELMEXT är i stället att selektivt extrahera tungmetaller. Det innebär att man plockar bort de tungmetaller som är ett problem, och tar till vara de tungmetaller som kan återvinnas och användas på nytt i industrin.

 

– Möjligheten att testa vår teknik i drift på en riktig deponi har varit viktig för att göra de sista förbättringarna. Nu har vi en lösning som är enkel och flexibel och som kan anpassas till de specifika behoven för såväl gruvbolag som metallindustrin, kraftvärmebranschen och andra sektorer, säger Anders Kihl.