Ytterligare en utbildning från Bergsskolan får klartecken

Jan Håkanson, rektor på Bergsskolan.

Myndigheten för yrkeshögskolan har omprövat beslutet om Bergsskolans utbildningar. Det nya beskedet är att Bergsskolan får erbjuda samtliga fyra utbildningar som skolan ansökt om. Till listan av yrkeshögskoleutbildningar läggs nu även Bergsskoleingenjör- Berg- och anläggningsteknik, 3 år.

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutade förra veckan att Bergsskolan får starta tre utbildningar hösten 2020. Den fjärde utbildningen fick då beskedet att den inte blev beviljad.

När det skriftliga beslutet med motiveringen kom till Bergsskolan var det, enligt Bergskolan, tydligt att beslutet tagits på en felräkning från myndighetens sida. Bergsskolan var då i kontakt med myndigheten och begärde även en skriftlig omprövning av beslutet.

Myndigheten för yrkeshögskolan var snabba med sin omprövning och har idag meddelat att Bergsskolan även får den fjärde utbildningen beviljad. Det innebär full pott för de nya utbildningarna som Bergsskolan kan erbjuda höstens studerande.

De utbildningar som åter kommer att ges på Bergsskolan i Filipstad med start hösten 2020 är:

· Bergsskoletekniker Berg- och anläggningsindustri, 2 år

· Bergsskoletekniker Metall och verkstadsindustri, 2 år

· Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik, 3 år

· Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik, 3 år

- Det känns mycket bra att myndigheten så snabbt kunde bevilja Bergsskolan alla fyra utbildningarna. De studerande kommer att ha en mycket god arbetsmarknad att se fram emot efter avslutade studier där praktik och teori har varvats, säger Jan Håkanson rektor på Bergsskolan.