De fick Svemins Arbetsmiljöpris

Jennifer Andersson tar emot priset från Gunnar Rådberg, Björkdalsgruvan AB tillika ordförande i Gramko. Jonas Fjellner kunde tyvärr inte medverka vid seminariet.  Foto: Svemin

Igår gick det årliga Arbetsmiljöseminariet av stapeln på Kulturens Hus i Luleå. Under dagen delades också Svemins Arbetsmiljöpris ut. Jennifer Andersson och Jonas Fjellner, båda från avdelningen kross och infrakt på Boliden Aitik tog hem Arbetsmiljöpriset 2020.

I juryns motivering kan man läsa: ”Jennifer och Jonas har med stort engagemang bidragit till ett arbete med ständiga förbättringar när det gäller arbetsmiljö och säkerhet i det förebyggande arbetet med maskiner och anläggningar.

De har skapat ett engagemang hos personalen och uppmuntrat till förbättringsförslag samt gett möjlighet att genomföra dessa. Detta har lett till att många innovationer föreslagits och genomförts vilket ökat säkerheten och tillgängligheten vid arbetet med maskiner och utrustningar.

Arbetet med ständiga förbättringar pågår fortlöpande och nya innovationer föreslås kontinuerligt viket hela tiden bidrar till ännu säkrare anläggningar och förbättrad arbetsmiljö.”