EU-kommissionen startar antidumpningsutredning mot kinesiska aluminiumtillverkare

Foto: Dr Murali Mohan Gurram/Wikimedia Commons

EU-kommissionen har inlett en utredning av kinesiska aluminiumprofiltillverkare, som misstänks sälja sina produkter till dumpade priser i Europa. Det uppger Aluminium Insider.

EU-kommissionens utredning har sin grund i klagomål som kommit in till branschorganisationen European Aluminium från sju europeiska aluminiumprofiltillverkare.

 ”De bevis som klaganden tillhandahåller visar att volymen och priserna på de importerade produkter som undersöks bland annat haft negativ inverkan på de sålda kvantiteterna och på priserna och de marknadsandelar som innehas av unionens industri, vilket resulterat i betydande negativa effekter på EU-industrins totala resultat”, skriver EU-kommissionen.

European Aluminium lovordar kommissionen för att ha inlett utredningen. Samtidigt uppmanar organisationens generaldirektör Gerd Götz myndigheterna att agera snabbt och resolut.