Ny app täcker informationsglapp om mässing

En liten uppslagsbok att ha i fickan, för den som behöver kunskap om mässing. Så beskriver projektledaren Stefan Heino från Swerim den nya appen Metallkompetens med gratis utbildningsmaterial.

Appen Metallkompetens, är sedan årsskiftet fritt tillgänglig för alla som vill ha och behöver information om mässing; det kan handla om allt från gymnasieelever till tekniker och specialister. Informationen spänner över allt från metallografi, korrosion, regler och krav vid tillverkning och är uppdelad i Basfakta och Fördjupning.

– Det går till exempel att hitta information om vad som gäller för mässing i dricksvatten och instruktioner om gjutning, berättar Stefan Heino, projektledare vid Swerim.

I dagens mässingsindustri pågår ett skifte från blyade till blyfria legeringar. Skiftet kräver en bred och djup teknisk kunskap hos företagen om mässing och det har saknats ett samlat, modernt utbildningspaket, enligt Swerim.