Röda siffror för Eramet

En Eramet-anläggning i Norge. Foto: David40226543/Wikimedia Commons

Den franska och metallurgijätten Eramet visar röda siffror för 2019, med ett nettoresultat som är 184 miljoner euro mindre än fjolårets och en omsättning som minskade med 4 procent till 3,7 miljarder euro 2019.

Som en följd av det avbryter Eramet de flesta av sina planerade investeringsprojekt, bland annat ett litiumprojekt i Argentina trots lovande resultat från en pilotanläggning. Ett projekt fortskrider dock som planerat. Det avser en ny nickelsmältanläggning i Indonesien med planerad driftstart inom kort.

Samtliga divisioner inom koncernen, däribland nickel- och manganaffärerna, går hackigt. Det ser inte ut att bli ett bättre år 2020 för Eramet. Man har redan innan coronavirusets utbrott skrivit ner sin ebitba-prognos till 400 miljoner euro 2020, mot 630 miljoner euro 2019.