Ny filtreringsteknik kan producera litium på nolltid

Avdunstningsdammar i Atacama-öknen i norra Chile. Foto: SQM

En ny filtreringsteknik skulle kunna korta tiden som krävs för att producera litiumråvaror i Sydamerikas stora avdunstningsdammar månader till bara några timmar. Det uppger Bloomberg News.

Metoden, som utvecklats av forskare vid Australiens nationella vetenskapsinstitut CSIRO, Monash University, University of Melbourne och University of Texas i Austin, utvinner litium från koncentrerat saltvatten, där metallen vanligtvis är uppblandad med andra material som kalium och salt, på ett sätt som påminner om levande cellers filtreringsförmåga.

– Vi kan en dag ha möjlighet att tillverka enkla filter med vilka det kommer att ta timmar att utvinna litium från saltlösningar, snarare än flera månader till år, sade Huanting Wang, professor i kemiteknik vid Monash University och en av medförfattarna till den nyligen publicerade studien om tekniken.

Även om litiumpriset sjunkit sedan 2018 tror analytiker att efterfrågan kommer att återhämta sig kring 2023. Det finns idag inte tillräckligt med litiumkapacitet under utveckling för att möta den prognosticerade efterfrågan på två miljoner ton fram till 2030.