Ny rapport om mineralförekomster i nordöstra Norrbotten

Foto: Torbjörn Bergman/SGU

En ny rapport från SGU sammanfattar förekomster av malm och mineral i nordöstra Norrbottens län. Rapporten är en sammanställning av befintlig geologisk information, ny information från fältbesök och resultat av kemiska analyser.

Fyndigheterna inom området varierar mycket vad gäller typ och storlek och innefattar allt från små järn-, basmetall-, guld- och industrimineral­förekomster till aktiva gruvor och bergtäkter.

I rapporten sammanfattas också områdets berggrundsgeologi och mineralförekomsternas relation till de geologiska enheterna. Beskrivningen av förekomsterna görs områdesvis och är inom varje delområde redovisade under olika rubriker beroende på typ av förekomst.

Informationen är tänkt att användas inom mineralprospektering, samhällsplanering och vid miljöfrågor bland annat.