Sandvik aviserar besparingsåtgärder  

Foto: Sandvik

Till följd av osäkerheten kring coronavirusets effekter har Sandvik initierat besparingsåtgärder på kort och lång sikt. Fokus kommer initialt att ligga på aktiviteter som ger snabb effekt, som arbetstidsförkortning, färre tillfälligt anställda och konsulter samt generella kostnadsbesparingar.

Strukturella förändringar och personalreduceringar för att anpassa företaget till förändrade marknadsförutsättningar även i ett längre perspektiv kommer också att utvärderas.

− Situationen med coronaviruset har eskalerat runt om i världen och vi måste anpassa oss till denna dramatiska förändring i de globala marknadsförhållandena. Divisioner inom alla våra tre affärsområden vidtar snabba åtgärder för att säkra våra långsiktiga marknadsledande positioner och skydda vårt företag, säger Sandviks VD och koncernchef Stefan Widing.

Man räknar med att tillfälliga, kortsiktiga åtgärder som primärt är relaterade till arbetstidsförkortningar kommer att generera en besparing på cirka 1,5 miljarder kronor under 2020.