Sotkamo Silvers företrädesemission tecknades till 120,3 procent

Foto: Sotkamo Silver

Sotkamo Silver offentliggör idag att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes av Bolaget den 27 februari 2020  har slutförts. I Företrädesemissionen tecknades 36 593 195 aktier, motsvarande cirka 81,3 procent av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Vidare tecknades 17 555 412 aktier, motsvarande cirka 39,0 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter.

Företrädesemissionen tecknades således totalt till cirka 120,3 procent, vilket innebär att Sotkamo Silver tillförs cirka 62 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Teckningen om 120,3 procent innebär att garantierna inte behöver utnyttjas.

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.