Sandvik avyttrar minoritetsägande i Xiamen Golden Egret Special Alloy

Verksamhetsbild från Sandvik Machining Solutions. Foto: Sandvik

Sandvik Machining Solutions avyttrar sitt minoritetsägande om 10 procent i Gesac, ett kinesiskt joint venture som ursprungligen bildades 2005 för att säkra tillgången på wolfram.

Sedan dess har Sandvik Machining Solutions expanderat sin kapacitet vad gäller återvinning av vändskär samt förvärvat Wolfram Bergbau und Hütten år 2009, en leverantör av wolframpulver.

Minoritetsposten säljs till Xiamen Tungsten Co., Ltd., som är majoritetsägare i Gesac. Köpeskillingen motsvarar cirka 0,7 miljarder kronor (CNY 0,49 miljarder), baserat på nuvarande valutakurser och vid slutförandet av affären kommer en kapitalvinst om 0,6 miljarder kronor att rapporteras i Sandviks finansnetto, enligt Sandvik.

Slutförandet av avyttringen förväntas ske under sommaren 2020.