Kevitsa-gruvan vässar borr- och sprängverktygen

Foto: Orica
Ill: Orica

Kevitsa-gruvan, en enorm mineralfyndighet i Finland som 2016 togs över av Boliden, har nyligen optimerat sina spräng- och borrcykler med hjälp av sprängmedeltillverkaren Oricas system Fragtrack.

Gruvan producerar cirka 40 miljoner ton malm om året, varav 8 miljoner ton malm med innehåll av nickel, koppar, guld, platina och palladium. När Boliden tog över gruvan 2016 identifierades fragmentering som en av de viktigaste faktorerna för att förbättra produktiviteten. Därför föreslog Orica att systemet Fragtrack skulle implementeras på tre hydrauliska främre skyfflar, under temperaturförhållanden under minusstrecket. Ett fragmenteringsmätinstrument från Orica mäter realtidsfragmentmätningsdata för att förbättra produktiviteten i nedströmsenheten och hålla koll på driftsprestanda.

Plats och tidsspårning för varje bild har gjort det möjligt för Kevitsa att kvantifiera effekten som geologin har på sprängprestanda. Exempelvis har data hittills visat att områden med högt amfibolinnehåll  (en grupp bergartsbildande silikatmineral) gav en 20 procent grövre fragmentering jämfört med jämförbara sprängningar med lägre innehåll av amfibol.

Pekka Bergström, geoteknisk ingenjör vid Boliden Kevitsa, säger:

– Fragtrack-kameror ger oss mycket värdefull information när vi utvärderar våra framsteg.

Fragtrack används också för att optimera partikelstorlekar till anläggningen Semi-Autogenous Grinding (SAG), vilket maximerar gruvans kapacitet.