Grundvattnets smak kan visa var värdefulla malmfynd finns

Foto: CSIRO

Prospekterare kan ta hjälp av att smaka av grundvattnet när de letar efter värdefulla malmfynd. Malmavlagringar ger en förändrad vattenkemi som visas i smaken på grundvattnet.  

I en ny rapport publicerad av Minerals Research Institute of Western Australia slås fast att prospektörer genom att prover på grundvattnet och låta sina instrument "smaka" av den geologi som grundvattnet har kommit i kontakt med kan sluta sig till vilken typ av mineraler som finns i berggrunden.

Rapporten är baserad på forskning vid Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) i Western Australia.

Forskarna tog prover från platser med kända fyndigheter av guld, uran och andra mineraler och märkte att samspelet med malmsystemen hade lämnat distinkta spår i grundvattnet.

– Grundvatten tränger igenom sediment och interagerar direkt med berggrunden och löser upp spårmängder av mineralerna i vätskan. Där det underliggande berget innehåller värdefulla malmavlagringer sträcker sig den kemiska smaken på mineraliseringen mycket längre än till den koncentrerade mineraliseringen i sig - precis som en tesked salt kan få ett helt glas vatten att smaka salt, säger Nathan Reid, en av forskarna vid CSIRO.

Forskarna menar att metoden kan hjälpa prospekteringsföretag att fokusera sina insatser till vissa områden.