Eurobattery Minerals i avtal om förvärv av nickel-kobolt-koppargruva

Foto: Eurobattery Minerals

 

Eurobattery Minerals AB meddelar att de verkställt investerings- och aktieägaravtalet som ingicks den 11 maj 2020. Investerings- och aktieägaravtalet innefattar en option för ett stegvis förvärv av 100 procent av aktierna i Vulcan Hautalampi Oy, en nickel-kobolt-koppargruva i Finland. Bolaget betalade vid verkställandet 0,05 miljoner euro kontant och 0,2 miljoner euro i BAT-aktier som vederlag för optionerna att förvärva VHOy.

Vederlaget i BAT-aktier görs till ett pris om 200 001 euro och betalas till 100 procent genom att säljarnas fordran gentemot Bolaget kvittas mot betalning för 150 663 aktier i BAT tecknade av säljarna i en riktad emission.