LKAB får nytt undersökningstillstånd i Kiruna

Karta: Bergsstaten

Bergmästaren har beslutat att bevilja tillstånd för undersökningsarbeten i Kiruna kommun (Luossavaara1).

LKAB planerar att undersökningsarbete i form av kärnborrning under jord som sträcker sig genom deras undersökningstillstånd. Undersökningsarbetet beräknas avslutas senast den 30 november 2021.  

Kärnborrning ska äga rum på ett djup om minst 500 meter under markytan, förhållandevis nära bebyggelse. Initialt avser arbetena tolv borrhål om ca 2000 borrmeter. Beroende på resultatet från borrning kan ytterligare borrhål tillkomma.

Borrmetoden innebär att cylindriska provkärnor borras ut ur berget med hjälp av en diamantförsedd borrkrona. Borrkärnorna kommer sedan att tas om hand och analyseras avseende dess innehåll av mineral och dess övriga egenskaper. Kärnborrning är en metod som medför mycket begränsade bullernivåer och som inte heller medför sådana vibrationer som kan transporteras vidare i berggrunden och uppfattas på markytan, när dessa sker på ett djup om minst 500 meter under markytan, enligt beslutet.