Svenskarna positivt inställda till gruvnäringen

Gruvan i Aitik. Foto: TZorn/Wikimedia Commons

SGU har låtit undersöka svenska befolkningens inställning till gruvnäringen med hjälp av SOM-institutet. Igår presenterade SGU rapporten.

– Undersökningen ger värdefull kunskap om befolkningens syn på gruvnäringen och råvaruförsörjningen, säger Anneli Wirtén, generaldirektör på SGU.

Av undersökningens resultat framgår bland annat att:

- En majoritet är positivt inställda till gruvnäringen: 52 procent av svenskarna håller helt eller delvis med påståendet om att den svenska gruvnäringen bör ges förutsättningar för att säkra tillgången på viktiga metaller. Bara åtta procent tycker att det är helt eller delvis fel.

- Betydligt fler män än kvinnor är positivt inställda till gruvnäringen: 66 procent av männen är -positiva, jämfört med 41 procent av kvinnorna.

- De som bor på landsbygden är mer positivt inställda till gruvnäringen jämfört med boende i större städer.

Resultaten bygger på en undersökning från svenska SOM-institutet där 10 068 boende i Sverige i åldrarna 16–85 år deltog. Undersökningen genomfördes under september–december 2019.