Kvintetten som sitter på störst koppartillgångar i världen

Gruvan Escondida är världens största koppargruva. Den ligger i Chile. Foto: BHP

Kopparpriset sägs följa världsekonomins upp- och nedgångar med en seismografs känslighet och ge tidiga indikationer på vart konjunkturen. Därför är kopparpriset högintressant för ekonomiska analyser.

Men vad som i hög grad styr dynamiken i utbud och efterfrågan för koppar är var koppar tillverkas. Enligt branschsajten Investing News Network är det något investerare ofta glömmer bort att ta med i beräkningen. Sajten har listat de fem största kopparproducerande länderna 2019.

De fem länderna är Chile, Australien, Peru, Ryssland och Mexiko i fallande ordning.

Källa: INN