Nära ett ton koldioxid går åt för att producera ett uns guld

Foto: Barrick Gold

Enligt marknadsanalysföretaget S&P innebär guldproduktion att stora mängder koldioxid släpps ut i atmosfären och värst är de öppna dagbrotten.

”Gruvor i öppna dagbrott släpper i genomsnitt ut dubbelt så mycket koldioxidekvivalenter per uns guld som produceras jämfört med underjordiska gruvor, 0,85 ton CO2e respektive 0,40 ton CO2e. Öppna dagbrott bearbetar också ungefär fem gånger så mycket malm med en genomsnittlig halt på cirka 1,05 g / t Au för det utvärderade underlaget, jämfört med 3,25 g / t Au för underjordiska gruvor”, skriver S&P.

Det höga guldpriset har fått fler guldgruvor att öppna, vilket också ökat gruvbrytningens klimatpåverkan.

Australiska och ryska guldgruvor hör till dem som har högst koldioxidutsläpp.

Enligt en färsk rapport från Wood Mackenzie måste utsläppen vid metallproduktionen halveras under de närmaste 20 åren för att sektorn ska uppnå målen för koldioxidutsläpp i Parisavtalet.

Källa: mining.com