Högt järnmalmspris förvånar till och med LKAB

Foto: Lars Lentz/Wikimedia Commons

Världsmarknadspriset på järnmalm har under det senaste halvåret både stigit och sjunkit.  Priserna föll kraftigt under våren, men har sedan i somras inte bara återhämtat sig utan är nu högre än innan pandemiutbrottet.

– Det är efterfrågan och utbud som styr det här men jag är något förvånad över att priserna har hållits uppe så pass mycket, säger Peter Hansson som är finansdirektör på LKAB, till Sverige Radio Norbotten.

Att järnmalmspriset för fines steg med hela 12 procent i augusti kan till stor del förklaras med en fortsatt fortsatt oro över Brasiliens järnmalmsförsörjning kombinerat med en stark efterfrågan från kinesisk ståltillverkning.