ABB får kontrakt från gruvjätten Anglo American

Foto: ABB

ABB har fått ett kontrakt från gruvbolaget Anglo American. ABB:s system ABB Ability System 800xA har installerats för att stödja Anglo Americans smält- och raffineringsverksamheten i Sydafrika för att möjliggöra kontinuerligt laboratorietestarbete för processoptimering och processutvecklingsstudier.

Anläggningen är ett tekniskt och analytiskt supportcenter i Johannesburg.

Enligt ABB är systemet intuitivt för processutveckling och testarbete samt flexibelt för att möjliggöra ändringar av kontrollgränssnittet mellan experimentella inställningar, vilket ofta kräver snabb och enkel övergång på grund av det dynamiska och ständigt föränderliga testarbetet i mindre skala.

ABB:s teknikinput kommer så småningom att möjliggöra laboratorieutvidgning, större modifiering av experimentella inställningar och möjliggöra exakt kontrollfunktionalitet, enligt ABB. Styrsystemet möjliggör också expansion och applicering i mini-pilotanläggningar för hydrometallurgiskt testarbete.

Avgörande är att styrsystemet tillåter experiment att köras under längre tider utan konstant övervakning. Den omedelbara tillämpningen av tekniken kommer att ske i hydrometallurgiska lakningsexperiment, som har potential att skalas upp och implementeras på plats. Avancerade processkontrollmetoder möjliggör fortsatt optimering och finjustering av kontrollmetoden baserat på den specifika och unika kemiska, metallurgiska och mineralogiska komplexiteten för varje experiment.