USA slopar importtullar på kanadensiskt aluminium

Kanadas handels- och exportminister Mary Ng. Foto: LoSallie/Wikimedia Commons

Trump-administrationen planerar att häva tullarna på 10 procent på aluminium importerat från Kanada, så länge som importen inte ökar kraftigt. Det uppger Reuters.

USA återinförde importtullar på aluminium från grannlandet i augusti, vilket väckt mycket förargelse i det politiska toppskiktet i Kanada. Kanada är världens fjärde största aluminiumproducent och merparten av produktionen exporteras till USA.

Avtalet kom till stånd efter förhandlingar på högsta politiska nivå mellan länderna då Kanadas regering kunde visa att den amerikanska aluminiumimporten från Kanada förväntas minska med 50 procent mellan september och december 2020, jämfört med första halvåret i år.

Beskedet om slopande av amerikanska tullar kom samtidigt som Kanada stod i begrepp att införa motåtgärder i form av egna tullar på aluminium från USA.

– Kanada har inte gjort några eftergifter. Vi står helt fast vid vår rätt att införa våra motåtgärder om den amerikanska regeringen beslutar att återinföra sina tullar på kanadensiskt aluminium och vi är redo att göra det, sade Kanadas handels- och exportminister Mary Ng till Reuters.