Lovande analysresultat från Eurobatterys koboltprojekt i Finland

Foto: Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB meddelade nyligen att ytterligare borrningar bekräftat en betydande utbredning av mineraliseringen i företagets projekt i Hautalampi i östra Finland. Hautalampi är ett Ni-Co-Cu-projekt.

Mineraliseringen kan ha en fortsättning både horisontellt och vertikalt.

– I kombination med de tidigare offentliggjorda resultaten, och att borrningskampanjen endast täckte ett litet område av Hautalampi-projektet, så innebär nu analyserna att vi är ännu mer säkra på att mineraliseringen sträcker sig längre ut från den historiska förekomsten och att den innehåller höga metallhalter. Baserat på vad vi har sett så förväntar vi oss att de återstående analyserna kommer att kunna avgränsa en malmpotentiell zon som är minst 600 meter lång och som fortfarande kan ha en fortsättning både i längd och djup, vilket är mycket uppmuntrande, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.