Regeringen föreslår ändringar i minerallagen

Karta: SGU

Regeringen har föreslagit ändringar i minerallagen med anledning av coronapandemins påverkan på gruvnäringen. Ändringarna gäller förlängningar av undersökningstillstånd.  

Regeringen beslutade den 17 december om en proposition med förslag om ändringar i minerallagen med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 och dess påverkan på gruvnäringen. Ändringarna innebär att giltighetstiden för undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020, men som inte omfattades av lagändringarna som trädde i kraft då, och som fortfarande är giltiga den 1 mars 2021 ska förlängas med ett år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.